en

Branch managers

 • Branch manager of the Republic of Karakalpakstan

  Saparbaev Zamir Urazbaevich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  61 222-57-21

 • E-mail

  qoraqalpogiston@agros.uz

 • Branch manager of Andijan region

  Botirov Orifjon Alimjonovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  74 223-30-03

 • E-mail

  andijon@agros.uz

 • Branch manager of the Bukhara region

  Bobopirov Bobomurod Hasanovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  65 221-24-48

 • E-mail

  buxoro@agros.uz

 • Branch manager of the Jizzakh region

  Oripov Mirhamid Ibrohimovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  226-57-50

 • E-mail

  jizzax@agros.uz

 • Branch manager of the Kashkadarya region

  Tilovov Olmurod Berdievich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  75 221-51-26

 • E-mail

  qashqadaryo@agros.uz

 • Branch manager of the Navoi region

  Kuvonov Azamat

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  36 532-30-46

 • E-mail

  navoiy@agros.uz

 • Branch manager of Namangan region

  Ruziyev Ravshanbek Rakhimjonovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  227-10-32

 • E-mail

  namangan@agros.uz

 • Branch manager of the Samarkand region

  Yuldashev Golibjon Sayfidinovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  233-20-54

 • E-mail

  samarqand@agros.uz

 • Branch manager of the Syrdarya region

  Alimqulov Baxriddin Muxutdinovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  98-142-19-84

 • E-mail

  sirdaryo@agros.uz

 • Branch manager of Surkhandarya region

  Erdanaev Bunyodjon Abdumalikovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  998972431737

 • E-mail

  surxondaryo@agros.uz

 • Branch manager of the Tashkent region

  Hakimov Shukurulla Xayrullaevich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  __

 • E-mail

  toshkent@agros.uz

 • Branch manager of the Fergana region

  Musobirov Sobirjon Xikmatovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  73 244-38-03

 • E-mail

  fargona@agros.uz

 • Branch manager of the Khorezm region

  Nuniyazov Mirshod Kadamovich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  233-04-77

 • E-mail

  xorazm@agros.uz

 • Branch manager of the Tashkent city

  Saydaxmedov Sardor Xikmatullayevich

 • Days of reception of citizens

  Friday

 • Telephone

  +99871271552

 • E-mail

  toshkentsh@agros.uz