Transformatsiya Jarayoni Hamda Amalga Oshirilayotgan Ishlar