Yaxshidan Bogʻ Qoladi...

image

Yaxshidan bogʻ qoladi...

Information given in uzbek