Sug’urtaning rivojlanishiga qanday omillar to‘sqinlik qilyapti?

Information given in uzbek

Details