ru

Основные показатели

 

2022-yil 1-iyul holatiga

T/R Axborotning turi, toifalar nomlanishi (parametrlar) Fayl
1. Asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni (1-yarim yillik)

 

2022 yil 1-chorak
T/r Filiallar Sug‘urta mukofoti Sug‘urta shartnomasi soni Sug‘urta javobgarligi Sug‘urta tovoni summasi (so'm)
1 Qoraqalpog'iston Respublikasi 1320119.4 19475 1025228307.7 821019.5
2 Andijon viloyati 2751208 16845 1116988322.6 136614.1
3 Buxoro viloyati 2012947 16990 1031540156.8 395648.5
4 Jizzax viloyati 448789.6 7774 232490624.4 1113949.5
5 Kashkadaryo viloyati  1037265.3 16775 560818863.3 861786.4
6 Navoiy viloyati  1304608.6 11254 885664719.9 163401.4
7 Namangan viloyati  906756.5 14147 630704541 139038.6
8 Samarkand viloyati  1335718.5 16457 676683255.6 313233.7
9 Surxondaryo viloyati  921242.3 22170 507358212.1 89314.1
10 Sirdaryo viloyati  335175.7 2079 199666718.2 107739.3
11 Toshkent viloyati  5743113.4 6825 2603014724.3 1154779.3
12 Fargona viloyati  2764889.2 19584 1657162015.8 745574.6
13 Xorazm viloyati  2532064.2 26727 1158914794.4 486628.4
14 Toshkent sh 4471220 4395 1994285334.3 1753651.9
15 Boshqaruv 39720188.7 309 1651172469.8 0
  JAMI 67605306.4 201806 15931693060.199999 8282379.300000001

 

2022 yil 2-chorak
T/r Filiallar Sug‘urta mukofoti Sug‘urta shartnomasi soni Sug‘urta javobgarligi Sug‘urta tovoni summasi (so'm)
1 Qoraqalpog'iston Respublikasi  2517102.2 10353 993295085.3 576443.7
2 Andijon viloyati 2329981.7 18367 1823959964.3 388420.2
3 Buxoro viloyati 2654687.6 19640 1876220889.3 694958.7
4 Jizzax viloyati 1417089.9 5303 1170386963.7 781364.2
5 Kashkadaryo viloyati  1049764.2 12344 1060838136.7 109622
6 Navoiy viloyati  2186913.5 10218 3892150971.5 191888.8
7 Namangan viloyati  2016896.8 22047 2606985390.7 263683.1
8 Samarkand viloyati  3407349.5 21722 2191909337.8 3397690.9
9 Surxondaryo viloyati  1672267.9 19742 1771281197.5 191961
10 Sirdaryo viloyati  511276.8 4589 376418745.9 145662
11 Toshkent viloyati  5457001.3 6297 2250752978.8 986666.3
12 Fargona viloyati  2878481 17493 1547590986.1 460963.3
13 Xorazm viloyati  2482257.1 24911 1978975423.8 418035.1
14 Toshkent sh 8573391.1 6628 3371179951.2 6448689.4
15 Boshqaruv 50606397.3 862 7639018429.7 134208.5
  JAMI 89760857.9 200516 34550964452.299995 15190257.2

 

2022 yil 6 oylik jami
T/r Filiallar Sug‘urta mukofoti Sug‘urta shartnomasi soni Sug‘urta javobgarligi Sug‘urta tovoni summasi (so'm)
1 Qoraqalpog'iston Respublikasi 3837221.6 29828 2018523393 1397463.2
2 Andijon viloyati 5081189.7 35212 2940948286.8999996 525034.3
3 Buxoro viloyati 4667634.6 36630 2907761046.1 1090607.2
4 Jizzax viloyati 1865879.5 13077 1402877588.1000001 1895313.7
5 Kashkadaryo viloyati  2087029.5 29119 1621657000 971408.4
6 Navoiy viloyati  3491522.1 21472 4777815691.4 355290.19999999995
7 Namangan viloyati  2923653.3 36194 3237689931.7 402721.69999999995
8 Samarkand viloyati  4743068 38179 2868592593.4 3710924.6
9 Surxondaryo viloyati  2593510.2 41912 2278639409.6 281275.1
10 Sirdaryo viloyati  846452.5 6668 576085464.0999999 253401.3
11 Toshkent viloyati  11200114.7 13122 4853767703.1 2141445.6
12 Fargona viloyati  5643370.2 37077 3204753001.8999996 1206537.9
13 Xorazm viloyati  5014321.300000001 51638 3137890218.2 904663.5
14 Toshkent sh 13044611.1 11023 5365465285.5 8202341.300000001
15 Boshqaruv 90326586 1171 9290190899.5 134208.5
  JAMI 157366164.3 402322 50482657512.5 23472636.5
{# #}